Disclaimer.

Schoonster verleent je toegang tot de website www.schoonster.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere documentatie. Schoonster behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. De op de website aangeboden informatie wordt gepubliceerd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schoonster nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle intellectuele eigendomsrechten zijn van Schoonster. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schoonster.

Bekijk onze privacy statement